06.07.2020

מאת: ח”כ יעקב מרגי / יו”ר ועדת החינוך התרבות והספורט

 

מקומו של החינוך בגיל הרך אמור להיות בקדמת הבמה של מדינת ישראל ושל קובעי המדיניות בחינוך.

ברבות השנים התפתחו מסגרות שונות ומגוונות לגיל הרך. אלא, שיחד עם זאת קיימת במקביל מחלוקת סביב סוגיית האכסניה המתאימה לגילאי לידה עד גיל שלוש. אט אט נוטים הקולות לתמוך בגישה לפיה גילאים אלו חייבים לשהות תחת חסותו של משרד החינוך, בכפיפה אחת עם כל נושאי החינוך.

גישה זו מגיעה מזווית ראיה ערכית וההתפתחותית של הילד. היא מבוססת על מחקרים רבים הקובעים כי הילד נולד עם יכולת למידה עצמאית, יכולת הרגשה וחוויה, ומוטבעות בו תכונת הסקרנות מרגע הלידה.

בהתאם לזאת, מוטלת עלינו החובה לסייע בידו במידה רבה, בקצב הנכון וברגישות המתבקשת, לנווט את תכונות אלו להתפתחות בריאה ונכונה.

בהשפעת אותם המחקרים, התפתחה התפיסה שיש להקים מסגרות לגיל הרך-לידה עד גיל שלוש, כדוגמת מעונות היום, אך דא עקא, שהרציונל היחיד שהיה והוביל להקמת המסגרת לגיל הרך היה קידום תחום עבודת הנשים בישראל. ואילו שאר התפיסות החינוכיות ההתפתחותיות היו מטרות משניות.

בימים אלו ישנה יוזמה של מספר חברי כנסת להקמת רשות לגיל הרך. רשות זו כאמור, תרכז ותתכלל את כל נושא הטיפול בגיל הרך תחת אחריות כללית.

זאת במקביל להקמת ועדה ממשלתית הבודקת היתכנות העברת תחום הטיפול בילדים מגיל לידה עד גיל שלוש ממשרד הכלכלה אל משרד החינוך.

החלטה זו מחוייבת לקחת בחשבון גם את סוגיית תעסוקת הנשים, סוגיית ההתפתחות הערכית הקוגניטיבית של הילדים וכן את מעמדם של הארגונים המפעילים, היום, מסגרות לגיל הרך ועד שסוגיות אלו לא יבחנו על כל השלכותיהם, אין מקום לבצע שינויים.

“כמי שמשמש כיו”ר ועדת החינוך התרבות והספורט בכנסת ישראל אני מודע לפעילות החשובה שנעשית ע”י הארגונים המפעילים מסגרות יום, אולם לשמחתי בולטת במיוחד הפעילות העניפה של רשת החינוך לגיל הרך “נאות מרגלית” אשר מתוך תפיסה של השקעה בדור העתיד פועלת ללא לאות בשדרוג איכות החינוך לגיל הרך במדינת ישראל בכלל. וזאת בבחינת כמי שלא מצווה ועושה, בפעילות זו נותנים את המענה הנידרש לתפיסה שהחינוך מתחיל מגיל לידה ולא מגיל שלוש, כבר מאז, עוד לפני גיבוש מסקנת צוותי המחקר. כי הילד הוא הבבואה של הוריו וסביבת מגוריו. ולכן העקביות והדוגמא האישית היא היסוד בעיצוב דמותו של הילד ואת זה הוא מקבל היום במעונות היום של רשת המעונות “נאות מרגלית”.

inner_page_right_icon_1