14.06.2021

רשת החינוך הארצית לגיל הרך 'נאות מרגלית' מארחת במהלך השנה סיורים וביקורים רבים, של אנשי מקצוע הבאים להתרשם וללמוד מפעילות הרשת.

אנו שמחים לספר על ביקור מיוחד של צוות המטה של מנהל  האגף למעונות יום, מר אמיר מדינה, במשרדי הרשת בירושלים. במהלך הביקור הוצגו לצוות המטה מכלול פעילות הרשת, הכוללת הפעלת מעונות יום, משפחתונים, קו המידע להורים 'קול להורה', אגף ההכשרה המקצועית של הרשת, ופעילויות נוספות המתבצעות דרך קבע על מנת לשמר את הרמה המקצועית והחינוכית הגבוהה של עובדות הרשת המסורות.

בסיום הסיור אמר מר אמיר מדינה,  מנהל האגף כי "רשת החינוך לגיל הרך פועלת במקצועיות רבה ומשמשת מודל גם לאנשי האגף בכל הקשור לתפעול מעונות היום".

אנו ב'נאות מרגלית' מודים למנהל האגף על דבריו החמים, ושמחים לעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם הגורמים הרלוונטיים באגף, על מנת לתרום מהניסיון של הרשת, לחינוך הגיל הרך בישראל

inner_page_right_icon_1