03.12.2022

שותפים לעשיה

הארגונים המפעילים מעונות יום לגיל הרך

ברכה ושלום!

 

כידוע לכם, ראשי הארגונים כבר למעלה מעשור, נמצאים בעיצומה של פעילות נמרצת לשדרוג איכות החינוך-טיפול לגיל הרך במדינת ישראל. במסגרת זו פעלו במשך השנים, “נעמת”, “ויצו”, “אמונה”, “נאות מרגלית”, “נשי חירות” ו”בית יעקב” מול חברי הכנסת, שרי הממשלה והפקידות הבכירה, לשיפור התקצוב, התקינה, נושאים מהותיים בתחום הגיל הרך ומעורבות בחוק הפיקוח ( תוספת 400 ₪, תקצוב לתקופת הקורונה ועיתות חירום, תקצוב שוטף ועוד).

 

במהלך 2021 התקבלה החלטה למסד את הפורום ולשמש כארגון מייצג של כלל העוסקים בגיל הרך במדינת ישראל. לצורך כך ולאחר קבלת חו”ד של טובי המשפטנים, נוסד “פורום מסגרות החינוך לגיל הרך בישראל” הכולל את כלל הארגונים כאשר למייסדים הצטרף ארגון “חלמי”ש” המאגד בתוכו כ 200- מפעילי מסגרות קטנות להם אתגרים ייחודיים לצד האתגרים של כלל מפעילי מסגרות החינוך לגיל הרך. זאת בנוסף, לשותפים נוספים כארגון “ינבוע” מהמגזר הערבי, “אמילי” ואחרים.

 

מיותר לציין כי, בשנים האחרונות, חלה הידרדרות חמורה בענף הגיל הרך וזאת לנוכח מצוקת כח האדם הגוברת  בעקבות עבודה שוחקת ושכר נמוך, תקופת הקורונה והשלכותיה, חוסר הלימה בין הצהרות גורמי הממשל להשקעה בפועל בגיל הרך ובפרט בהשוואה להשקעה בגיל הרך במדינות ה- .OECD

 

בנוסף, החלטת הממשלה להעביר את תחום מעונות היום למשרד החינוך, כאשר בפועל הסבסוד נשאר במשרד הכלכלה, קביעת המחיר להורים במשרד האוצר ופיקוח ופדגוגיה במשרד החינוך ללא התאמה ייחודית הנדרשת לתחום שאינו תואם את מסגרות חינוך חובה ובוודאי שאינו תואם למסגרות בהן שכר העובדים מתגמל ומאפשר קליטת כ”א איכותי ובעל הכשרה רצויה, רק הוסיפה למשבר הקיים כאמור.

 

עם זאת, וכסיכום ביניים תקופתי, ברצוני לפרוש בפניכם את ההישגים הרבים אותם הוביל “פורום ראשי הארגונים” תוך שיתוף פעולה של כלל המייסדים ומסגרות נוספות אשר כולם שותפים לעשיה המתמדת. ראוי להדגיש כי כלל השותפים פעלו ופועלים מול שרי הממשלה הרלוונטיים וחברי הכנסת באופן תמידי ובעמדה אחידה, פעילות אשר מעלה את נושא הגיל הרך לסדר היום.

 

להלן רשימה חלקית של ההישגים החשובים:

  • במהלך אוגוסט – ספטמבר 2021 , כתוצאה ממחאת הארגונים, התקבלה החלטה על פתיחת ועדת המחירים לקביעת תעריף מעונות היום וזאת לאחר למעלה מעשור שלא התכנסה.
  • בנוסף, הוחלט לתקצב, תקציב חירום, את כלל מעונות היום בסך של כ 50- מל”ש.
  • הופעל לחץ על כינוסה בפועל של הוועדה באמצעות מסיבת עיתונאים, הפעלת תקשורת ופעילות יח”צ משלימה.
  • הכנת נייר עמדה מקצועי של פורום ראשי הארגונים ושיתוף פעולה מלא מול משרד רו”ח החיצוני שנשכר ע”י משרד האוצר לצורך הובלת שינוי התעריף. הכנה זו כללה ישיבות רבות של ועדת הסל עם גורמי המקצוע באוצר וגורמים נוספים )יוסי קוצ’יק, אדם בלומברג ואחרים( ובנוסף, המשך הפעלת מנופי לחץ ע”י ראשי וראשות הארגונים להעלאת המודעות.
  • ערעור על החלטת הביניים של הוועדה אשר קבעה העלאה של כמה עשרות שקלים בודדים ( 25 ₪), הכנת ניירות עמדה, השתתפות בשימוע הציבורי והעברת נתונים, תוך הדגשה של חסרים ואי בהירות בהחלטות ועדת המחירים, והישג בדמות החלטה סופית ומקצועית של העלאת שכר הלימוד בסך של 300 ₪ ממוצע לילד.
  • הובלת תהליך של דחיית דרישות רגולטוריות שאינן יישומיות וקבלת אישור ממשרד החינוך על המשך רציפות הרישוי עד לינואר 2023 , החלטה שאפשרה את פתיחת שנת הלימודים וקבלת סבסוד הורים ללא קשר לעמידה בדרישות שאינן יישומיות ובוודאי לא במהלך חפוז ובלתי מתחשב (מסמך משרד החינוך מיום 25.8.22 )
  • המשך דיונים מול משרד האוצר לפרסום המלצות הוועדה וקביעת מנגנון ברור של מועד לביצוע. (תהליך שנעצר עקב הבחירות ועם הקמת הממשלה, נפעל לביצוע מידי ונאבק על תשלום רטרואקטיבי לשינוי הנדרש). יודגש כי בשני סעיפים אלו הופעלו מנופי לחץ, כולל פניה לבית המשפט באמצעות משרדו של עוה”ד וינרוט אשר ביצעו עבודה יסודית המצדיקה את טענות הפורום.
  • קבלת דרישות הפורום בהתאמה למציאות הקיימת בתחום לנוכח הבעיות האקוטיות והפחתת עומסים רגולטוריים שאינם עומדים במבחן המציאות הן בדרישות הפיקוח, הן בדרישות הכשרה למנהלות ועוד (מסמך משרד החינוך מיום 24.11.22 ).
  • קבלת דרישות הפורום בנושא פטור מארנונה ומציאת פתרון ביניים עד לסוף פברואר 2023 (מסמך משרד החינוך מיום 27.11.22 ).

 

ברור לכולנו כי עוד ארוכה הדרך עד לשדרוג איכות החינוך, תוך דאגה למעמדן ושכרן של הצוות החינוכי המסור, פתרון לנושא תקינת כ”א, התאמה והסרת חסמים ורגולציה מיותרת ועוד. על כן, נמשיך בפעילות, נודה על העבר ונישא תפילה על העתיד שנצליח לפעול יחד למען הגיל הרך במדינת ישראל.

 

בהזדמנות זו, אבקש להודות לראשי וראשות הארגונים אשר מהווים את חוד החנית בהובלת הפורום, לוועדת הסל של הפורום על עשיה מקצועית מתמדת, למנהלות הארגונים וכלל השותפים לעשיה הברוכה, למנהלות הפורום בעבר ובהווה לכולנו זכות בהובלת טיוב החינוך לגיל הרך בישראל.

 

בכבוד רב,

ליאור גבאי

יו”ר פורום ראשי הארגונים

inner_page_right_icon_1