25.10.2023

ועדת החינוך של הכנסת יצאה לשטח על מנת לבחון את היתכנות ביצוע הוראות לשעת חירום עבור מעונות היום. חשוב להבין כי הפעלת מעונות היום בימים אלה, הוא קריטי עבור החזרת פעילות המשק, היות כי ההורים צריכים לצאת לעבודה והם צריכים מסגרת עבור הילדים אשר לא יכולים להישאר לבד בביתם, להבדיל מילדים בגיל מבוגר יותר.

 ועדת הכנסת סיירה במעונות רשת החינוך לגיל הרך 'נאות מרגלית', בהשתתפות מנכ"ל הרשת, ויו"ר פורום הארגונים לגיל הרך הרב ליאור גבאי, המפקחת הארצית ומנהלת הכספים של הרשת, וכמו כן הסיור המשיך למעון 'ויצו' בהשתתפות מנהלת הגיל הרך, המפקחת המחוזית וצוות משרדה של הארגון.

מטעם הועדה השתתפו בסיור המיוחד יו"ר ועדת החינוך ח"כ יוסי טייב, ח"כ לימור סון הרמלך, ח"כ משה סלומון,  וכמו כן הגורמים המקצועיים ובהם  נציגי משרד החינוך, נציגי משרד העבודה והצוות המקצועי של הוועדה.

חברי הועדה התרשמו מפעילות מעונות היום ומהמסירות הרבה של הצוות, הבינו את מצוקת מנהלות המעונות והמטפלות לאור המצב, והבטיחו לפעול יחד עם משרדי הממשלה הרלוונטיים במתווה שיתאים למצב החרום.

inner_page_right_icon_1