03.04.2023

מנכ"ל רשת החינוך לגיל הרך הרב ליאור גבאי, ערך מכירת חמץ לקראת חג הפסח הקרב ובא, לראשון לציון הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א. התרגשות רבה נרשמה בקרב הראשל"צ, לאור זאת כי הרשת קרויה על שם אימו, הרבנית מרגלית יוסף ז"ל, אשר נושא החינוך לגיל הרך היה קרוב לליבה.

הרב התעניין כהרגלו בנעשה ברשת וחיזק את ידי המנכ"ל בהמשך העשיה חינוכית המפוארת, וחזר על חשיבות החינוך כבר בגיל הרך, בתור גורם משמעותי המשפיע על התפתחות הילדים לאורך ימים ושנים.

inner_page_right_icon_1