07.11.2021

ראש עיריית ביתר הרב מאיר רובינשטיין הגיע למשרדי רשת החינוך לגיל הרך 'נאות מרגלית' בירושלים לפגישה וישיבת עבודה עם מנכ"ל הרשת וצוות המטה.

בישיבה סוכם כי עיריית ביתר ו'נאות מרגלית' ימשיכו לפעול בשיתוף פעולה בתחומי החינוך לגיל הרך.

הרב מאיר רובינשטיין אמר כי הוא נרגש להמשיך את שיתוף הפעולה עם גוף אשר פועל בביתר שנים רבות ומשמש ככוח החלוץ בכל תחומי העשייה החינוכית בגיל הרך.

מנכ"ל הרשת הרב ליאור גבאי מסר כי בביתר- עיר הילדים, מתחנכים במסגרות הרשת במעונות ובמשפחתונים כ-750 ילדים, תוך הבעת שביעות רצון מרבית.

במסגרת שיתוף הפעולה, יפעלו יחדיו, עיריית ביתר ו'נאות מרגלית', לקיום סדנאות חינוכיות להורים, יורחב שיתוף הפעולה בנושא קול להורה- קו הייעוץ החינמי של הרשת ויבחנו מיזמים עתידיים לשדרוג החינוך בגיל הרך בביתר עילית.

inner_page_right_icon_1