22.03.2022

כהוקרה והערכה לצוות החינוכי ברשת העושה מלאכתו בנאמנות ובמסירות במהלך כל השנה ובמיוחד לאחר תקופת קורונה מלאת אתגרים. אושר ע"י מנכ"ל הרשת תקציב מיוחד לעריכת ערבי גיבוש וחוויה עבור צוות המחנכות ברחבי הארץ.

הנהלת הרשת רואה חשיבות רבה בגיבוש ועשיה משותפת בין כלל הצוות החינוכי במעונות, ומשכך נערכו השנה מפגשים אזוריים במחוזות  צפון, ירושלים, ודרום תוך חיבור ויצירת קשר בין כלל המעונות רחבי הארץ.

מנהלות הרשת בשיתוף עם צוות המחנכות והמדריכות הפדגוגיות נערכו להפקת ערבי גיבוש בהם נהנו המטפלות מתוכנית אומנותית באווירה פורימית ושמחה .

מנכ"ל הרשת שלח, באמצעות צוות ההנהלה, את ברכתו והערכתו לצוות המחנכות המסור העושות מלאכתם בנאמנות ובמסירות למען חינוך ילדי ישראל.

inner_page_right_icon_1