השליחות שלנו בנאות מרגלית – להוביל בעיצוב דור העתיד של מדינת ישראל.

אנו מממשים זאת באמצעות דאגה עקבית לאיכות החינוך בגיל הרך ושותפות בהובלת תהליכים ממשלתיים לשדרוג מערכת החינוך לשכבת הגיל הזו. במקביל אנו יוצרים פתרונות מעשיים להחלת חינוך עדכני, יסודי ומוביל לפי אמות מידה אוניברסליות, בכל נקודה בארץ, ולכל שכבה חברתית.

 המטרות שמנחות אותנו:

  •         לראות את הילד במרכז העשייה
  •         לבנות לילד סביבה חינוכית תומכת, אוהבת ומאתגרת
  •         ליצור קהילה חינוכית המחוייבת לפדגוגיה חדשנית ועדכנית
  •         לפעול לשיפור תמידי של איכות החינוך בכל ההיבטים הערכיים והמעשיים
  •         לכבד את הצוות החינוכי ולראות בו נכס ארגוני ראשון במעלה
  •         להתחייב להעצמה מתמדת של כל השותפים – בתוך הרשת ומחוצה לה
  •         לפתח מנהיגות אישית וארגונית
  •         לשמור על הייחודיות והאותנטיות של כל מעון ברשת
  •         ליצור כור היתוך לכל סוגי האוכלוסייה בארץ ולהוות דוגמא לשותפות אמיתית

 כחלק מעשייתנו לקידום השליחות, אנו מפעילים מאות מעונות יום ומשפחתונים בכל רחבי הארץ, יוצרים מקומות חינוך המתאימים לקלוט יחד את כלל האוכלוסיה ומעניקים חינוך הולם במשולב, לוקחים חלק בהכנת פרוגרמת התכנים למסגרות לימוד לגיל הרך, שותפים ברשת לקידום מעמד הילד, מעניקים שירותים קהילתיים נלווים בתחומי חינוך, הורות ורווחה בכל נקודות הפעילות שלנו, מפעילים קו ייעוץ ארצי להורים, ועוד ועוד…

 

inner_page_right_icon_1