שרות משפחתונים בפריסה ארציתאלעד

כתובת: רח' יהודה הנשיא 92, ת.ד. 142, אלעד
טלפון: 03-9326595, 03-9073287, 1700-706543
פקס: 03-9326595, 03-7164341
דוא"ל: [email protected]gmail.com

שעות מענה טלפוני: א'-ה' – 09:30-15:00
ביתר


כתובת: רח' חיי יצחק 4/4, ביתר עילית
טלפון: 02-5805020
פקס: 02-5805765
דוא"ל: [email protected]
שעות קבלת קהל ומענה טלפוני: א', ב', ג', ד' – 09:30-14:00

                              קבלת קהל בלבד: ב' –  19:00-21:00

                                     מענה טלפוני: ה' - 09:00-16:00


בית שמש

כתובת: רח' שפת אמת 1, אולמי חסד לאברהם
טלפון: 02-5362398

פקס: 02-9309619
דוא"ל: [email protected]
שעות מענה טלפוני: א' , ד' - 09:00-14:00

שעות קבלת קהל: א'– 10:00-13:00, 17:30-20:30
   ד' – 09:00-13:00ירושלים

כתובת: רח' כנפי נשרים, בנין בית התאומים, קומה 1, גבעת שאול
טלפון: 02-9669601, 02-9669600
דוא"ל: [email protected]

שעות קבלת קהל: ד', ה' – 10:00-14:00

שעות מענה טלפוני: ד', ה' – 10:00-12:00רחובות
כתובת: במעון היום, רח' חפץ חיים 25
טלפון: 03-9326595, 03-9073287, 1700-706543
דוא"ל: [email protected]gmail.com
שעות קבלת קהל :  ה' – 10:00-13:00בת ים

טלפון: 03-9326595, 03-9073287, 1700-706543
דוא"ל: [email protected]gmail.com

ישוב אדם

טלפון: 02-6335281

פקס: 02-9669604


שעות מענה טלפוני - שבי - רכזת

בטלפון: 02-9669601, 02-9669600

יום ד' בין השעות 10:00 - 12:00
דוא"ל: [email protected]אילת
דוא"ל: [email protected]
 


נתיבות

רח' חזון איש 11, מוסדות הבבא סאלי

טלפקס08-6337593

שעות קבלת קהל ומענה טלפוני :  

                  ה':   15:00- 12:00


דוא"ל: [email protected]קרית גת

טלפון: 1700-70-6543

פקס: 02-9669604
דוא"ל: [email protected]
צפון
דוא"ל: [email protected]


שדות נגב - תפרח

טלפקס08-6337593
דוא"ל: 
[email protected]
חולון


טלפון: 1700-70-6543

פקס: 02-9669604
דוא"ל: [email protected]

אשקלון


טלפון: 1700-70-6543

פקס: 02-9669604

שעות מענה טלפוני -רכזות

בטלפון: 02-9669601, 02-9669600

שבי - יום ד' בין השעות 10:00 - 12:00
דוא"ל: [email protected]

חנה - יום ה' בין השעות 10:00 - 12:00ע
מק לודטלפון: 1700-70-6543

פקס: 03-7164341
דוא"ל: hilasaydon@gmail.com

פתח תקווה

טלפון: 03-9326595, 03-9073287, 1700-706543
פקס: 03-9326595, 03-7164341
דוא"ל: [email protected]
נתניה

טלפון: 03-9326595, 03-9073287, 1700-706543
פקס: 03-9326595, 03-7164341

רכזת: אורטל חלפון 054-9509936, [email protected]לוד

טלפון: 1700-706543

רכזת: אירית אשורי, [email protected]


פקס ארצי לפניות הציבור: 02-6335427
ע
מק לודטלפון: 1700-70-6543

פקס: 03-7164341
דוא"ל: hilasaydon@gmail.com
ע
מק לודטלפון: 1700-70-6543

פקס: 03-7164341
דוא"ל: hilasaydon@gmail.com

פתח תקווה

טלפון: 03-9326595, 03-9073287, 1700-706543
פקס: 03-9326595, 03-7164341
דוא"ל: [email protected]פתח תקווה

טלפון: 03-9326595, 03-9073287, 1700-706543
פקס: 03-9326595, 03-7164341
דוא"ל: [email protected]פתח תקווה

טלפון: 03-9326595, 03-9073287, 1700-706543
פקס: 03-9326595, 03-7164341
דוא"ל: [email protected]פתח תקווה

טלפון: 03-9326595, 03-9073287, 1700-706543
פקס: 03-9326595, 03-7164341
דוא"ל: [email protected]פתח תקווה

טלפון: 03-9326595, 03-9073287, 1700-706543
פקס: 03-9326595, 03-7164341
דוא"ל: [email protected]
פתח תקווה

טלפון: 03-9326595, 03-9073287, 1700-706543
פקס: 03-9326595, 03-7164341
דוא"ל: [email protected]
פתח תקווה

טלפון: 03-9326595, 03-9073287, 1700-706543
פקס: 03-9326595, 03-7164341
דוא"ל: [email protected]
פתח תקווה

טלפון: 03-9326595, 03-9073287, 1700-706543
פקס: 03-9326595, 03-7164341
דוא"ל: [email protected]


פתח תקווה

טלפון: 03-9326595, 03-9073287, 1700-706543
פקס: 03-9326595, 03-7164341
דוא"ל: [email protected]


פתח תקווה

טלפון: 03-9326595, 03-9073287, 1700-706543
פקס: 03-9326595, 03-7164341
דוא"ל: [email protected]


פתח תקווה

טלפון: 03-9326595, 03-9073287, 1700-706543
פקס: 03-9326595, 03-7164341
דוא"ל: [email protected]


פתח תקווה

טלפון: 03-9326595, 03-9073287, 1700-706543
פקס: 03-9326595, 03-7164341
דוא"ל: [email protected]


פתח תקווה

טלפון: 03-9326595, 03-9073287, 1700-706543
פקס: 03-9326595, 03-7164341
דוא"ל: [email protected]


פתח תקווה

טלפון: 03-9326595, 03-9073287, 1700-706543
פקס: 03-9326595, 03-7164341
דוא"ל: [email protected]


פתח תקווה

טלפון: 03-9326595, 03-9073287, 1700-706543
פקס: 03-9326595, 03-7164341
דוא"ל: [email protected]


צפון


צפון
פתח תקווה

HyperLink
מסגרת המשפחתונים פועלת תחת פיקוח רכזות מקצועיות, בהתאם לנהלי משרד הכלכלה, ובשיתוף אגף ולשכות הרווחה המקומיות. הכוללות פיקוח ומעקב על סדר היום, תפריט שבועי, מפרט בטיחות, גישה חינוכית, ציוד ואבזור המשפחתון ועוד