כיצד פותחים משפחתון
מסגרת המשפחתונים פועלת תחת פיקוח רכזות מקצועיות, בהתאם לנהלי משרד הכלכלה, ובשיתוף אגף ולשכות הרווחה המקומיות. הכוללות פיקוח ומעקב על סדר היום, תפריט שבועי, מפרט בטיחות, גישה חינוכית, ציוד ואבזור המשפחתון ועוד