קריטריונים מבנה
המבנה המוצע למשפחתון צריך להיות חלק (מינימום חדר) מדירתה של המטפלת.
לא ניתן לשכור מבנה חיצוני או דירה שאיננה משמשת למגורים.

על החדר המוצע למשפחתון להיות מינימום 12 מ"ר (לשינה וכיוצ"ב) יש להקצות חדר נוסף פנוי לפעילות הילדים, שטח החדר יהיה מינימום 12 מ"ר.

יתרונות עודפים - חצר צמודה/מרפסת בטיחותית.

יתר מפרטי הבטיחות למשפחתון והדרישות מהמבנה המוצע, מופיעים תחת הקטגוריה "מפרטי בטיחות למשפחתונים" ומהווים חלק בלתי נפרד מדרישות המבנה שיוצע למשפחתון.
HyperLink
מסגרת המשפחתונים פועלת תחת פיקוח רכזות מקצועיות, בהתאם לנהלי משרד התמ"ת, ובשיתוף אגף ולשכות הרווחה המקומיות. הכוללות פיקוח ומעקב על סדר היום, תפריט שבועי, מפרט בטיחות, גישה חינוכית, ציוד ואבזור המשפחתון ועוד