סימולטור לחישוב דרגה
ברור דרגת הזכאות להשתתפות המדינה בדמי ההחזקה של הילד במסגרת

לתשומת ליבכם!
הדרגה המפורסמת באתר משרד הכלכלה תיכנס לתוקף רק לאחר פרסומה ביומן הנוכחות הנשלח ע"י המשרד לנאות מרגלית מידי חודש.


HyperLink