תופעת המזג בגיל הילדות / מלכי טפירו
במהלך שנות הגן חלות התפתחויות שונות בקרב הילדים. הפרופסור לוריא חקר מחקר העוסק ביכולת שליטה עצמית בגיל הגן, דהיינו "וויסות עצמי".
במחקר שערך נתן לילדים כדור גומי ביד, כאשר הופיע אור ירוק הילדים היו צריכים ללחוץ על כדור הגומי, וכאשר הופיע אור אדום לא היו אמורים ללחוץ. בני השנתיים עשו שגיאות רבות ולחצו גם באור ירוק וגם באור אדום. רק בגיל 4 יכלו רוב הילדים לעכב כראוי תגובה לבצע "הלא נכון", זאת לא רק מפני שבני 4 מבינים טוב יותר את ההוראות. בני השנתיים מבינים שאין הם אמורים ללחוץ באור אדום אך אינם יכולים לעצור בעצמם. "וויסות עצמי" זו יכולת חשיבה אשר התפתחותה חלה בגיל הגן.

הפסיכולוגית מקובי ערכה רשימה של מספר תסמינים לויסות עצמי המנחים לשליטה עצמית המופיעים בסוף גיל הגן, רבים מהם כרוכים ביכולתו של האדם להרהר בפעולותיו שלו, כלומר לנטר פעולות אלו ולכוונן לפי הצורך. רובם כרוכים גם ביכולת לעכב פעולות, לדחוק סיפוקים, לשאת תסכולים ולהתאים את ההתנהגות לדרישת המצב.

הבחנה נוספת המתפתחת בגיל הגן הוא "הויסות הרגשי", ויסות זה כולל את היכולת לשלוט בהבעת רגשות ולכוונן לקיים התנהגות מאורגנת במצב של רצונות חזקים כמו במצב של סערת רגשות או שמחה. ולהיות מונחים על ידי התנסויות רגשיות. יכולות אלו מתרחבות במידה נכרת בתקופת גיל הגן. חלקן מתגלות ביכולתם הגדלה והולכת של ילדים בגיל הגן לשאת תסכול.

היבט חשוב של הוויסות הרגשי הוא היכולת לשאת תסכול כלומר להימנע במצב מתסכל מלהתרגז עד כדי כך שהרגשות יוצאים מכלל שליטה וההתנהגות נעשית לא מאורגנת. יכולת זו מתחילה להופיע בגיל שנתיים בערך ומתרחבת במידה נכרת במהלך תקופת הגן. ילדי גן גדולים יותר כועסים ומועדים להתפרצויות זעם פחות מילדים קטנים מהם ותגובתם בוגרת יותר.

למיומנות רגשית זו של היכולת לשאת תסכול כפי האמור לעיל יש חשיבות רבה בחייו הרגשיים של הילד. הוא רוכש יכולת להמנע מלהתרגז ולהתפרץ במצב מתסכל. אמנם הוא כועס ואף מודע לכך אך מנסה למצוא פתרון ולחפש עזרה ישירה למצוקתו. הישג זה בגיל הרך משמעותי בחיי הגן שכן הסביבה הגנית חושפת הזדמנויות רבות לנסיון זה. ילד שמצליח לדחות סיפוק בחיי הגן יכול להנות מהגרויים הסביבתיים שהמערכת הגנית חושפת בפניו. בניגוד לכך כשאינו מצליח עלול להפסיד את המיומנויות השונות הנרכשות בסביבה הגנית.

למרות שההתפתחות הרגשית מתפתחת בגיל הגן, כאמור לעיל, בל נשכח את המזג המולד של הילד הנותן את כובד משקלו בסיטואציות השונות שהילד חווה.
HyperLink
היבט חשוב של הוויסות הרגשי הוא היכולת לשאת תסכול כלומר להימנע במצב מתסכל מלהתרגז עד כדי כך שהרגשות יוצאים מכלל שליטה וההתנהגות נעשית לא מאורגנת. יכולת זו מתחילה להופיע בגיל שנתיים בערך ומתרחבת במידה נכרת במהלך תקופת הגן