חשיבות החינוך בגיל הרך / רחל אטדגי
"כי יצוק מים על צמא אצוק רוחי על זרעך וברכתי על צאצאיך" (ישיעהו מ"ד, ג')
בשלושת העשורים האחרונים, חלה עליה דרמטית במספר הילדים מתחת לגיל שלוש, הנמצאים במשך רוב שעות הערות שלהם, במסגרת חינוכית טיפולית מחוץ לבית. ילדים אלה נמצאים תחת אחריותם והשגחתם של מבוגרים, שאינם הוריהם או קרובי משפחתם. זוהי מציאות שונה מזאת שהיתה קיימת בעבר, כשילדים בגילאים הצעירים טופלו בדרך כלל, במסגרת המשפחה המורחבת.

כידוע, הגיל הרך נחשב לתקופה קריטית במהלך התפתחות האדם. זוהי תקופה בה מתחוללים שינויים דרמטיים בכל תחומי ההתפתחות: הפיזי, הרגשי-חברתי והקוגניטיבי, ובה מונחים היסודות לעיצוב אישיות האדם.

עובדות אלו העמידו אנשי חינוך, בפני סימני שאלה ותהיות באשר להשלכות האפשריות שיש לשהות במסגרות קבוצתיות, על התפתחותם של תינוקות ופעוטות. אין כאן שאלה האם המעון טוב או פחות טוב עבור ילדים קטנים. המסגרת החוץ ביתית, היא עובדה קיימת וצורך בסיסי עבור רוב המשפחות בעולם המערבי. לכן, מתפקידנו כאן הורים, קובעי מדיניות ואנשי חינוך להבטיח שהחינוך והטיפול שילדים קטנים מקבלים במסגרות חוץ ביתיות בארצנו, יהיו איכותיים ושהתפתחותם כתוצאה מהשהות במסגרות אלו לא תיפגע.

רשת נאות מרגלית, בנשיאותו של מרן הרל"צ הרב עובדיה יוסף שליט"א, אשר השריש בנו את הוראתו "כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל" (ויקרא י"ט, כ"ג). שמה לעצמה כמטרה את השבחת הזרעים, טיפול והשקעה בהם כבר בראשית דרכם, אשר יגדלו בסייעתא דשמיא לאילן גדול. במדרש נאמר: נטיעת עץ, אילו בני תורה, בניית מוסדות חינוך אשר הם תחילה ושורש היהדות והערכים. וזו הייחודיות של ארגון נאות מרגלית, הנמנה כיום כאחד הארגונים הגדולים בהקמת מעונות. בניהולו של הרב ליאור גבאי, אשר הציב מטרות ויעדים במהות קיומה.

רשת צעירה בשנים אך ענפה בעשיה ובבניה, הרואה שליחות וחשיבות רבה בהשקעה בחינוך, בנטיעת יראת שמים בתינוקות של בית רבן ובנתינה לכל הסובבים והעוסקים במלאכה. דואגת להעצמה אישית בצוות החינוכי, מטפלות, מנהלות ומפקחות. צוות אשר עובד במסירות רבה, הרואה חשיבות ואחריות בתפקידו בטיפול בתינוקות ופעוטות, אחריות אשר מחייבת יוזמה ונחישות, אהבה ומסירות. בכוחה של מחנכת לתרום להתפתחותו ולעיצוב אישיותו של כל ילד וילד. וכידוע מחנכות אשר מוסרות את נפשן על עבודת הקודש כל המחסומים ניטלים מדרכן, שליחותן ומעשיהן נעשים קלים יותר מאשר אצל כל אדם אחר. כי אין חכמה ואין מלאכה בעולם שלא תוכל להיות תפארת לעושיה, תפארת לו מן האדם ובלבד שיהיה נותן עיניו וליבו ומוסר נפשו עליה, לעסוק בה באמונה ובגבורה.

יהי רצון שנמשיך בפעילות המבורכת, מתוך נחישות ואמונה, כי בתודעתנו ובליבנו יודעים אנו שהילדים של היום הם הנותנים של המחר.

בברכה רחל אטדגי
HyperLink
רשת "נאות מרגלית" צעירה בשנים אך ענפה בעשיה ובבניה, הרואה שליחות וחשיבות רבה בהשקעה בחינוך, בנטיעת יראת שמים בתינוקות של בית רבן ובנתינה לכל הסובבים והעוסקים במלאכה. דואגת להעצמה אישית בצוות החינוכי, מטפלות, מנהלות ומפקחות. צוות אשר עובד במסירות רבה, הרואה חשיבות ואחריות בתפקידו בטיפול בתינוקות ופעוטות, אחריות אשר מחייבת יוזמה ונחישות, אהבה ומסירות