חינוך למשמעת / לאה יעקב
ברור לכל בר דעת כי חתול המאולף ומבצע הוראות אנושיות שמשית עליו אדונו, לא חכם, וגם לא מתורבת, הוא פשוט "מאולף". לו יצויר שהיה מופיע בעיצומו של מופע עכבר, מיד היה נוטש החתול את אדונו ורץ לעבר המנה ההגונה שמחכה לו.
כאשר אנו, גורמים לילדים להיות מאולפים על ידי שהילד עושה את הדבר הרצוי כתוצאה מפחד או משיקולי רווח/הפסד, התוצאה שהגענו אליה היא אלוף ולא חינוך ומשמעת.

לו נרצה חיים קלים נוכל כמובן להשתמש בשיטת האילוף אך, בבואנו לחנך את טפינו. אנו לא מחפשים לנוח על זרי הדפנה כי אם להעניק להם כלים שיעזרו להם בבניית עצמם כבני אדם.

איך נגיע למשמעת?
תקיפות- כאשר משפט נאמר בטון סמכותי וחד משמעי הוא גורם לשומע לבצע את הדבר.
עקביות- קו ברור לגבולות שאנו מציבים, אין יום אחד לבן ויום אחד שחור.
רגיעה- למרות שאנחנו צריכים להישמע תקיפים וסמכותיים אסור בשום אופן שנשמע חסרי שליטה, הבקשה /הערה צריכה להיות בקול רגוע.

משמעת, בשביל מה?
ילדים זקוקים להורים שיהוו עבורם משענת, גב חזק. תפיסתו של הילד את ההורים כחזקים לא תלויה בכוחו הפיזי של ההורה, אלא, בחוסנו הנפשי. ברגע שילד מרגיש "אני יותר חזק מאבא והוא נכנע ללחצי" ברור שההורה לא יכול להיתפס גם כחזק. "הרי כשאני צורח ומשתטח על הרצפה אבא ואמא מוכנים לתת לי הכל" בהנחילנו משמעת חזקה ובריאה, אנו מחזקים אצל הילד את התפיסה שהוריו חזקים, וממילא יכולים להגן עליו ותחושה כזו הכרחית לביטחון העצמי ולשקט הנפשי שלו.

משמעת עצמית נגזרת ישירות מהעובדה שבהיותו קטן היה כפוף למשמעת. במהלך גדילתו, הוא מתאמן בכישורים אלו ולומד להשתלט על הדחפים והרצונות שלו וכבר מגיל אפס הוא יודע שהוא לא יכול לעשות ככל העולה על רוחו. בנוסף מקנה המשמעת עקביות, להיות עקבי אחר החלטותיו והמטרות שהציב לעצמו.

ממתי נחנך למשמעת?
מהיום שבו התינוק מתחיל לנוע ולהכיר אותנו, גם שכלו הקטן מתחיל ללמוד את סביבתו. ככל שנשכיל מוקדם יותר לחנכו למשמעת הרי, כך ייטב לנו ולו בעתיד והתהליך יהיה פשוט יותר. כשילד מתקרב לאש או רץ לכביש נאמר לו בשפה נעימה אך שאינה משתמעת לשני פנים "לא" ונרחיקו מהשטח.בגיל המרי, גיל שבו יש לילד גם רצונות משלו, הוא מתחיל לנסות אותנו. ניתן לו מלכתחילה שתי אופציות שמתוכן יוכל לבחור ולהרגיש עצמאי. אבל אנחנו נחליט מה הם שתי האופציות. לדוגמא, הילד רוצה לבחור לבדו את הבגד שאותו ילבש. ניתן לו להחליט מבין שני בגדים, וכך ירגיש בוחר אבל גם ממושמע.

משמעת ללא הסברים
כשאנחנו מבקשים מילד לעשות משהו או לחילופין אוסרים ומלווים זאת בהסברים אנחנו מקנים לו את המחשבה שרק מה שהוא מבין אותו הוא עושה. וכמובן שזוהי טעות, הרי ישנם דברים שאין להם הסבר וגם אם יש הסבר לא תמיד אנחנו חייבים לתת אותו.
כשאמרו ישראל נעשה ונשמע, קיבלו על כך שני כתרים ומדוע שניים לכאורה עשו את שנצטוו? אלא, כיון שעשו בלי להבין זכו לשני הכתרים. בבסיס הרעיון היהודי אנו כפופים למרותו של ריבון עולם. במהלך החיים של האדם הוא כפוף להוריו, ולמוריו וכך מוקנית לו היכולת וההבנה שכולנו כפופים וממושמעים לאדון עולם!
HyperLink
כשאנחנו מבקשים מילד לעשות משהו או לחילופין אוסרים ומלווים זאת בהסברים אנחנו מקנים לו את המחשבה שרק מה שהוא מבין אותו הוא עושה. וכמובן שזוהי טעות, הרי ישנם דברים שאין להם הסבר וגם אם יש הסבר לא תמיד אנחנו חייבים לתת אותו.