הפיקוח וההדרכה

פיקוח משרד הכלכלה
משרד הכלכלה ממונה על הפיקוח במעונות יום ובמשפחתונים בעלי סמל מעון (המאושרים על ידי המשרד). המשרד הוא שקובע את גובה שכר הלימוד המדורג ואת לוח החופשות במעונות היום (השונה מלוח החופשות במוסדות החינוך).

משרד הכלכלה מפקח גם על היבטים נוספים במעון. מפקחת המשרד והמדריכות המחוזיות של הרשת מבקרות במעון, מלוות אותו במהלך פעילותו השוטפת ומסייעות לצוות המעון בכל ההיבטים החינוכיים והטיפוליים הקשורים בהפעלתו.


פיקוח משרד הבריאות

מעונות היום של נאות מרגלית נמצאים בפיקוח מתמיד של משרד הבריאות בכל הקשור לכללי התברואה ושמירת ההיגיינה בכיתות המעון ובמטבח המעון.


פיקוח פדגוגי

במעונות היום של רשת החינוך נאות מרגלית מקפידים על הדרכה פדגוגית מקיפה הן בתחום החינוכי, הן בפיתוח כישורי חיים בגיל הרך.
נוסף על הניסיון הרב שצברו מנהלות המעון לאורך שנות פעילותן, הן מודרכות ומונחות באופן קבוע על ידי מדריכות פדגוגיות בעלות תארים חינוכיים מתאימים. המדריכות מעורבות בהווי המעונות, מכירות כל פרט ופרט מהנעשה בעולם זה - ויחד עם המנהלת הן מוודאות שהמעון מתנהל בצורה תקינה ושהתכנית החינוכית מיושמת לפי קבוצות הגיל השונות.


צוות הפיקוח וההדרכה


שם

מחוז

דוא"ל

 

אטדגי רחל

מפקחת ארצית

[email protected]

 

בטיט שולה

אילת

[email protected]

 

גבאי עליזה

דרום

[email protected]

 

 

חנה מירלא

מרכז
[email protected] 

אירית שליט

מרכז

[email protected]

 

רינה בן שבת

דרום

[email protected]

 

מיכל לוי

צפון

 [email protected]

 

יעל צדוק

צפון

[email protected]

 

דיצה מעוז

צפון

[email protected]

 


HyperLink
מפקחת המשרד והמדריכות המחוזיות של הרשת מבקרות במעון, מלוות אותו במהלך פעילותו השוטפת ומסייעות לצוות המעון בכל ההיבטים החינוכיים והטיפוליים הקשורים בהפעלתו

המדריכות מעורבות בהווי המעונות, מכירות כל פרט ופרט מהנעשה בעולם זה - ויחד עם המנהלת הן מוודאות שהמעון מתנהל בצורה תקינה ושהתכנית החינוכית מיושמת לפי קבוצות הגיל השונות