התוכנית החינוכית
עקרונות חינוכיים בסיסיים בעבודה היום יומית עם ילדי "נאות מרגלית": 
 • חינוך לערכים יהודים, כבוד האדם, דרך ארץ, אהבת הארץ.
 • פיתוח נושאים כלליים מהסביבה הקרובה לילד.
 • הדרכה לפעילות בקבוצות, חלוקת הילדים ע"פ גיל וסדר יום מותאם .
 • מערך נושאים שנתיים ונושאים הקשורים לתקופות השנה, כאשר הלימוד נעשה כחוויה חושית ותנועתית.
 • בניית סדר יום, הרגלי אכילה, היגיינה וניקיון.
 • פעילויות: משחקי תנועה, משחקי חשיבה, הגשת חומרים, תיבות פעילות, חצר פעילה, משחקי מים וחול.


היבטים פדגוגיים: 
 • הקשר בין המעון להורים.
 • הקשר בין המעון והקהילה.
 • העשרת הורים בידע ההתפתחותי.
 • טיפוח גישה אישית לילד בהקשר של עבודה עם קבוצת ילדים.
 • העשרת הידע של המחנכת בסדר יום גמיש מול סדר יום מובנה.
 • הכנת הילד להתפתחות אופטימאלית בעולם משתנה. 

 
הכשרה מקצועית מתמדת:
השקעה בסגל העובדים והצוות. הרשת בשיתוף עם המשרדים והרשויות השונות, אנשי אקדמיה וחינוך לגיל הרך משקיעה משאבים רבים בהכשרת כח אדם מקצועי ומיומן. בתוכנית העבודה וביעדים שהציבה הרשת, קיימת השקעה רבה בבניית ובשימור קאדר מקצועי הכולל: מטפלות מוסמכות, גננות, מנהלות מקצועיות, מדריכות ומפקחות פדגוגיות.

קורסים: 
 • קורסים למטפלות והכשרה מעשית עד לסיום סוג 1 ו-2.
 • קורסי מבשלות בדגש על תזונה בריאה בפיקוח יועצת מתחום המזון.
 • קורסים והכשרה למנהלות ימי עיון וסדנאות.
 • מדריכות- פיקוח וגישות חינוכיות.
 • צוות כללי- קורס עזרה ראשונה.


השתלמויות: 
 • אומנות ויצירה.
 • תיבות ממוינות.
 • חמ"ל – מוזיקה לגיל הרך.
 • פסיכולוגיה התפתחותית.
 • טיול וחצר- ע"פ התוכנית של הגב' מלכה האס.
 • קשר הורים וילדים וקשר בקהילה.
 • תזונה והיגיינה.
 • התמודדות במצבי לחץ בשיתוף הפרופ' מולי להד.
 • ילדים בסיכון.


גישות ותוכניות עבודה: 
 • קיום שיתוף פעולה עם הפרופ' פנינה קליין מאוניברסיטת בר אילן ופיתוח תוכנית הדרכה "תוך מעונית" הכוללת צילום ההדרכה והנחיית הצוות.
 • הכשרת צוות המדריכות בתוכנית "חינוך בילדות מוקדמת כמכלול החיים" של הגב' מלכה האס. והטמעת התוכנית אצל מטפלות המעונות.


חשיבות התזונה ומרכיביה:
הרשת משקיעה רבות בחשיבות התזונה כמיצוי פוטנציאל לגדילה והתפתחות הילד, לבין מרכיבי המזון. הצוות משתלם באופן אינטנסיבי בנושאים כדלהלן:
 • מרכיבי המזון.
 • אופן הגשת המזון כולל נושאי בטיחות.
 • תפריט מותאם ע"פ עונת השנה וצרכי הילד.
 • שימוש בהרגלי היגיינה ובטיחות בעת טיפול המזון.
 • תזונה בריאה הכוללת מרכיבים טבעיים והפחתת מוצרים מעובדים.

HyperLink
השקעה בסגל העובדים והצוות. הרשת בשיתוף עם המשרדים והרשויות השונות, אנשי אקדמיה וחינוך לגיל הרך משקיעה משאבים רבים בהכשרת כח אדם מקצועי ומיומן. בתוכנית העבודה וביעדים שהציבה הרשת, קיימת השקעה רבה בבניית ובשימור צוות עובדים מקצועי הכולל: מטפלות מוסמכות, גננות, מנהלות מקצועיות, מדריכות ומפקחות פדגוגיות