משכן מיכאל - קרית מלאכי
שם המנהלת: דדון מרים
כתובת: הרב ניסים 6
טלפון: 08-8505023
פקס: 08-8505022