מפי עוללים - חשמונאים
שם המנהלת: אורית עטר
כתובת: המהריץ 35
טלפון: 08-9762204
פקס: 08-9768074