כולל אהבת שלום - באר שבע
שם המנהלת: אדרי אסתר
כתובת: החיד"א 55
טלפון: 08-6433560
פקס: 08-6433560
דוא"ל: