קול להורה - סיום קורס יועצות טלפוניות
הסתיים קורס יועצות טלפוניות של קול להורה

במפגש הפתיחה נשא דברים חמים מנכ"ל הרשת הרב ליאור גבאי.

וכן כיבד בנוכחותו ובשיחתו הרב שמחה כהן שליט"א,
אשר רואה בקו מענה לצורך קיים ומעודד את הפעילות המבורכת,
בדבריו התיחס הרב להשפעת התנהגות ההורים על ילדיהם.


בשלב זה, מיד עם סיום קורס ההכשרה המקצועי והמקיף, היועצות מצטרפות לצוות המוביל הפועל בקו היעוץ הטלפוני - קול להורה.

HyperLink