פרויקט אמץ ילד בסיוע קרן נדב בתנופת עשייה

לאור החשיבות החברתית והתוצאות הברוכות לפרויקט זה, מנכ"ל הרשת הרב ליאור גבאי השקיע מאמצים רבים להרחבת פעילות ברוכה זו, הפרויקט ממשיך בתנופת עשייה בסיוע מבורך של קרן נדב, במסגרת זו הרשת תוכל להמשיך ולהרחיב פעולות הסיוע הכלכלי הניתן במקרים סוציואקונומיים קשים של ילדי המעונות מכל רחבי הארץ.

הנהלת הרשת מודה להנהלת הקרן על שותפותם הברוכה ונתינת החשיבות לסייע במסגרת זו.
HyperLink
במסגרת זו הרשת תוכל להמשיך ולהרחיב פעולות הסיוע הכלכלי הניתן במקרים סוציואקונומיים קשים של ילדי המעונות מכל רחבי הארץ.