לאורם נלך

נאות מרגלית הוקמה ע"ש הרבנית מרגלית יוסף אשת חבר לראשון לציון הרב הגאון מרן רבי עובדיה יוסף זצוק"ל נשיא מועצת חכמי התורה.


HyperLink
הרשת זוכה לשבחים רבים על עבודתה המקצועית ועל הישגיה בתחום החינוך